جمعه، ۰۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۱:۲۵:۰۹ ق.ظ

سامانه خدمات الکترونیک


کاربر گرامي

شرکت توسعه انرژی پاک با دراختیار داشتن کادر متخصص و داشتن نرم افزارهای اقتصادی و فنی و صدور قبض ، اقدام به ارائه کلیه خدمات مورد درخواست مشترک و متقاضی نموده است

شما از طريق اين سامانه ميتوانيد صورتحساب های خود را مشاهده کرده و درخواست هايتان را ارسال نماييد

کارشناسان شرکت درخواست شما را مورد بررسي قرارداده و از طريق پيام کوتاه و پست الکترونيک شما را در جريان مراحل اجرا قرار مي دهند.

همچنين مي توانيد با پيگيري تقاضا ، در جريان مراحل انجام کار قرار بگيريد

Preset Color